bez pracy… wiadomo
logistyka bracie
Pokaż wszystkie

logo

Szanowni. Jak co roku organizujemy wiosenny duatlon czyli towarzyskie ściganie na serio. 

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem i do zgłoszeń oczywiście 🙂

REGULAMIN SAE DUATHLONU KAMIONKA 2016

 1. CEL zawodów
 2. Popularyzacja biegania i jazdy rowerem jako przyjemnej, zdrowej i przyjaznej środowisku formy spędzania czasu wolnego.
 3. ORGANIZATOR

Nidzicki Fundusz Lokalny, Kamionka 7, 13-100 Nidzica, tel. 729 280 011                    lub 600 859 988,e-mail; niezapominajka@nidzica.pl,

www.funduszlokalny.nidzica.pl

Nadzór merytoryczny: Marcin Konieczny – email:  mkon@cso.pl

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Wydarzenie sportowe odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2016 roku
  w Kamionce k/Nidzicy, woj. warmińsko-mazurskie.
 2. Godzina startu: 12.00
 3. Długość trasy: bieg I – 3 km, trasa rowerowa – 30 km, bieg II – 6 km
 4. Trasa:
  1. bieg I: droga szutrowa: Kamionka – Pawliki – Ważyny – Pawliki –Kamionka
  2. trasa rowerowa: droga asfaltowa: Ważyny – Szymany – Zaborowo
   – Zalesie – Niedanowo – Zakrzewo – Sarnowo – Zakrzewo – Niedanowo – Zalesie – Zaborowo – Szymany – Ważyny
  3. bieg II: droga szutrowa Kamionka – Pawliki – Ważyny – Pawliki– Kamionkabieg_1_duatlonrower_duatlon
 5. Trasa obejmuje gminę Nidzica oraz gminę Kozłowo, znajdujące się w powiecie nidzickim, woj. warmińsko-mazurskie.
 6. Trasa oznaczona jest na całej długości.
 7. Zawody odbywają się przy ruchu otwartym
 8. POMIAR I LIMIT CZASU
 9. Pomiary czasu zostaną wykonane przy pomocy profesjonalnego systemu
  do elektronicznego pomiaru czasu GEPARD. Każdy z zawodników będzie identyfikowany na starcie/mecie za pomocą chipa RFID znajdującego się na numerze startowym.
 10. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane tak aby podczas biegu było je widać z przodu, podczas jazdy rowerem, z tyłu.
 11. Uczestników obowiązuje limit czasu, wynoszący 2,5 godziny.
 12. Osoby, znajdujące się na trasie po limicie czasowym, zobowiązane
  są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
 13. Obsługa Zawodów będzie spisywała numery startowe Uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający trasę zostają zdyskwalifikowani.
 14. ZGŁOSZENIA
 15. Organizator wyznacza limit uczestników – 100 osób.
 16. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie mailem na adres: mkon@cso.pl gdzie należy podać IMIE i NAZWISKO startującego oraz datę urodzenia. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 marca 2016 do godz. 16.00 lub do osiągnięcia limitu Uczestników czyli 100 osób.
 17. Lista uczestników zostanie ogłoszona 4 kwietnia 2016 roku do godz. 23:59  na stronie Nidzickiego Funduszu Lokalnego, niemaniemoge.pl oraz na stronie wydarzenia na facebooku (SAE Duatlon Kamionka 2016).
 18. Uczestnictwo w zawodach uwarunkowane jest przesłaniem zgłoszenia ORAZ wniesieniem opłaty startowej.
 19. W SAE Duatlonie Kamionka 2016 prawo startu mają wyłącznie osoby, które
  w dniu startu będą miały ukończone 18 lat.
 20. OPŁATY
 21. Każdy Uczestnik SAE Duatlonu Kamionka 2016 ponosi koszty opłaty startowej.
 22. Opłata startowa wynosi 100 złotych,
 23. W dniach 4 – 9 kwietnia 2016 r. opłaty nie będą przyjmowane.
 24. Opłatę startową należy wpłacać na konto bankowe:

Nidzicki Fundusz Lokalny

Kamionka 7, 13 – 100 Nidzica

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Nr konta: 91 8834 0009 2001 0000 5005 0001

z dopiskiem „opłata startowa Duatlon Kamionka 2016 – darowizna na cele statutowe, imię i nazwisko Uczestnika”

 1. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się informacji o wpłacie przy nazwisku Uczestnika na stronie zapisów.
 2. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego, z winy poczty lub banku.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego Uczestnika. W przypadku rezygnacji ze startu w SAE Duatlonie Kamionka 2016, wpłacona kwota przechodzi na działalność statutową Stowarzyszenia Nidzicki Fundusz Lokalny.

VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Podczas SAE Duathlonu Kamionka 2016 uczestnicy zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach:

 1. Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet (3 m-sca)
 2. Kategorie wiekowe mężczyzn i kobiet (co 5 lat) – rocznikowo na dzień zapisów
  1. 18-24
  2. 25-29
  3. 30-34
  4. 35-39
  5. 40-44
  6. 45-49
  7. 50-54
  8. 55-59
  9. 60 i powyżej
 3. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą SAE Duatlon Kamionka 2016 w limicie czasowym, otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
 4. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody od Organizatora.
 5. Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora

VIII. ŚWIADCZENIA

 1. Uczestnicy otrzymują pakiety startowe, które będą zawierać:
  1. – numer startowy i agrafki do jego mocowania
  2. – woda
  3. – gadżety sponsorów
  4. – talon na ciepły posiłek
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie i na mecie.
 3. BIURO SAE DUATHLONU KAMIONKA 2016
 4. Biuro znajduje się w siedzibie Nidzickiego Funduszu Lokalnego: Kamionka 7, 13-100 Nidzica, gmina Nidzica, powiat nidzicki, warmińsko-mazurskie.
 5. Biuro SAE Duatlonu Kamionka 2016 czynne będzie:
  1. – w piątek 08 kwietnia 2016, w godzinach 08.00 – 16.00
  2. – w sobotę 09 kwietnia 2016, w godzinach 8:00 – 11:00
 6. Uczestnicy wydarzenia sportowego odbierają pakiety startowe osobiście,
  na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość na Starcie.
 7. Nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie. Informacja o stanie zdrowia uczestnika biegu, znajduje się w formularzu zgłoszeniowym, w której uczestnik deklaruje, że jest zdrowy oraz że biegnie na własną odpowiedzialność.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 9. Przebywanie na trasie SAE Duatlonu Kamionka 2016 bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. W szczególności zabrania się poruszania
  po trasie na rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania SAE Duatlonu Kamionka 2016 lub jego przerwania bez podania powodów.
 11. Uczestników SAE Duatlonu Kamionka 2016 obowiązuje niniejszy regulamin.
 12. SAE Duatlon Kamionka 2016 jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
 13. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi SAE Duatlonu Kamionka 2016.

Informacje dodatkowe:

 1. Kategoria wiekowa obowiązuje jeśli wystartuje w niej co najmniej 4 zawodników/zawodniczek
 2. Zawody odbywają się w formule non-drafting. Nie będzie sędziów więc zachęcamy aby nie jeździć w grupach. Chodzi w końcu o to aby się sprawdzić, sprawdzić swoją formę a nie wozić się na kole. Rowery czasowe i szosowe dozwolone.

Kamionka, dnia 10 lutego 2016                     

2 Komentarze

 1. Piotrek pisze:

  To biuro to już pozamykane. Rano to się pakietu nie odbierze – w sobotę 09 kwietnia 2015

  • mkon pisze:

   poprawiliśmy 🙂